Logo

Kontigent 2019

Kontigentopkrævning for indeværende kalenderår er netop udsendt.

Desværre har sættenissen været på spil så der står skrevet "2018" et par gange.

Vi beklager fejlen og det har ikke nogen betydning for vores registrering af betalinger.

Lej foreningens party telt - læs mere under "Foreningens arbejde"